สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าบ้านสวายเจริญในการขับเคลื่อนการทำผ้ามัดหมี่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าบ้านสวายเจริญในการขับเคลื่อนการทำผ้ามัดหมี่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางรุ่งตะวัน ฉิมจิ๋ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายเฉลิมวุฒิ โพนทัน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการดำเนินการทำผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทางกลุ่มฯได้อธิบายขั้นตอนการข้นด้ายและกระบวนการทอผ้า พร้อมทั้งขยายผลให้แก่สมาชิกและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ที่ทำการกลุ่มทอบ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 12 times, 1 visits today)