สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าบ้านโชคดีในการขับเคลื่อนการทำผ้ามัดหมี่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าบ้านโชคดีในการขับเคลื่อนการทำผ้ามัดหมี่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราชมอบหมายให้นางรุ่งตะวัน ฉิมจิ๋ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายเฉลิมวุฒิ โพนทัน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการดำเนินการทำผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทางกลุ่มฯได้มีการย้อมด้วยสีธรรมชาติโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ใบลำไย ต้นกล้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดสีมากยิ่งขึ้น ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านโชคดี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์


(Visited 8 times, 1 visits today)