สพอ.ห้วยราช ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช

——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช-บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 4 times, 1 visits today)