สพอ.ห้วยราช เข้าร่วมอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช เข้าร่วมอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 20 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น.
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช เข้าร่วมอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านการประชุมทางไกล Zoom meeting application โดยมีการถ่ายทอดภาพและเสียงจาก ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

🖌️การฝึกอบรม วันที่ 1 มีประเด็นในการนำเสนอสำคัญคือการเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผอ.สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และนายสันติพงษ์ ช้างเผือก บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
🖌️ในการนี้นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช ได้ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยกับกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุกทุกที่ทุกเวลา” และเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
——————————
📸 ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช-บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 5 times, 1 visits today)