สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอห้วยราชในกิจกรรมเอามื้อสามัคคีร่วมกับแปลงครัวเรือนเป้าหมาย ณ พื้นที่ตำบลโคกเหล็ก

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอห้วยราชในกิจกรรมเอามื้อสามัคคีร่วมกับแปลงครัวเรือนเป้าหมาย ณ พื้นที่ตำบลโคกเหล็ก

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชัมชนอำเภอห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอห้วยราชในกิจกรรมเอามื้อสามัคคีร่วมกับแปลงครัวเรือนเป้าหมาย
🖌ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการปลูกต้นทานตะวัน เพื่อล่อแมลงรอบๆสระน้ำ และซ่อมแซมศาลาพักผ่อนหน้าทางเข้า เพื่อเป็นการสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อขยายผลต่อไปตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแลตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายจอม จอยรัมย์ ณ พื้นที่ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 11 times, 1 visits today)