พช.ห้วยราช- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

🗺️พช.ห้วยราช- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
🖌นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยนางสาวรุ่งตะวัน ฉิมจิ๋ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสนวนนอกรีสอร์ท อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช-บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 9 times, 1 visits today)