นพต.ห้วยราช- ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีแปลงครัวเรือนเป้าหมายตำบลโคกเหล็ก

🗺️นพต.ห้วยราช- ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีแปลงครัวเรือนเป้าหมายตำบลโคกเหล็ก
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
🖌นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่อำเภอห้วยราช ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฝึกทักษะร่วมเอามื้อสามัคคีกับครัวเรือนต้นแบบ แปลง นายจอม จอยรัมย์ โดยมีแผนและปฏิบัติงานคือ ขุดบอนต้นมะพร้าวพร้อมนำมาอนุบาลไว้จำนวน 40 ต้น เพื่อเป็นการสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อขยายผลต่อไป
ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายจอม จอยรัมย์ ณ พื้นที่ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช-บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 14 times, 1 visits today)