นพต.ห้วยราช- ลงพื้นที่สนับสนุนแปลงครัวเรือนเป้าหมายในการทำสารไล่แมลงโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้จากครัวเรือนแลและท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลสนวน

🗺️นพต.ห้วยราช- ลงพื้นที่สนับสนุนแปลงครัวเรือนเป้าหมายในการทำสารไล่แมลงโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้จากครัวเรือนแลและท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลสนวน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
🖌นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางสาวมุทิตา ชูชีและนายรณชัย นุรักรัมย์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลสนวน ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนเป้าหมายนางบำเพ็ญ บุญเจียม จัดทำสารไล่แมลงโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้จากครัวเรือนและท้องถิ่น โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการทำสารไล่แมลง ประกอบด้วยใบสาบเสือ ใบขี้เหล็ก ใบสะเดา ยาสูบ และนำจุลินทรีย์หน่อกล้วยบรรจุลงขวดสะอาด เพื่อขยายหัวเชื้อไว้ใช้ในแปลงของครัวเรือนต้นแบบตามหลักกสิกรรมธรรมชาติตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ณ บ้านแซะซอ​ หมู่ที่ 4 ตำบลสนวน​ อำเภอห้วยราช​ จังหวัดบุรีรัมย์
🖌ในช่วงบ่าย ลงพื้นที่สำรวจวัดแปลงของนายบุญทัศน์ กะรัมย์ โดยรวมพื้นที่ในแปลงมีการทำกสิกรรมอยู่เเล้วบ้าง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเพาะไม้ป่า การปลูกป่า และ นางสำเริง คนัยรัมย์ โดยรวมแล้วเป็นพื้นที่ว่างเปล่า แปลงครัวเรือนต้นแบบที่เพิ่มมาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ณ บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวนอำเภอห้วยราช​ จังหวัดบุรีรัมย์ และ บ้านจบก หมู่ที่ 6 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช-บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 4 times, 1 visits today)