พช.ห้วยราช จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กทบ.

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอห้วยราช จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและการขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ให้แก่กองทุนหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม คือ ประธานหรือตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 80 หมู่บ้าน ทั้งนี้นายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอห้วยราช ได้ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอห้วยราช เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยราช

(Visited 55 times, 1 visits today)