พช.ห้วยราช ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

@พช.ห้วยราช…บุรีรัมย์ บำรุงสุข@วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น. นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางรุ่งตะวัน ฉิมจิ๋ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอห้วยราช ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกตุใต้  ม.8 ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

(Visited 39 times, 1 visits today)