พช.ห้วยราช ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางรุ่งตะวัน ฉิมจิ๋ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอห้วยราช ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะไก้  ม.5 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

(Visited 52 times, 1 visits today)