พอ.ห้วยราช ร่วมเป็นวิทยากรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ อำเภอบ้านด่าน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอห้วยราช ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อกองทุนหนุนเสริมกับการเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว/บทบาทของภาคีการพัฒนาในการให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องประชุมเทศบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 36 times, 1 visits today)