พช.ห้วยราช นำพี่น้องศึกษาดูงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

วันที่  19  กรกฎาคม  2561  เวลา 10.00 .  นางกอบเกื้อ  เหลาทวี  พัฒนาการอำเภอห้วยราช  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ นำชาวบ้านจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จำนวน 3  หมู่บ้านๆละ 40 คน รวม  120 คน  จากบ้านหนองหว้า  ตำบลโคกเหล็ก  บ้านโชคดี  ตำบลบ้านตะโก  บ้านใหม่  ตำบลสามแวง  อำเภอหเวยราช ศึกษาดูงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 126 times, 1 visits today)