การส่งเสริม พัฒนาเสน่ห์ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน บ้านโชคดี

วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 นางกอบเกื้อ  เหล่าทวี  พัฒนาการอำเภอห้วยราช  พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ  ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมหลักที่ 7 การส่งเสริม พัฒนาเสน่ห์ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ทั้งนี้ได้ดำเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว ณ ศาลากลางหมู่บ้านโชคดี ม.5 ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

(Visited 112 times, 1 visits today)