การส่งเสริม พัฒนาเสน่ห์ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน บ้านใหม่

วันที่ 17 กรกฎาคม  2561 นางกอบเกื้อ  เหล่าทวี  พัฒนาการอำเภอห้วยราช  พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ  ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมหลักที่ 7 การส่งเสริม พัฒนาเสน่ห์ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ทั้งนี้ได้ดำเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองหว้า ม.2 ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

(Visited 85 times, 1 visits today)