การพัฒนาคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกองทุนหนุนเสริมการท่องเที่ยว บ้านหนองหว้า

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 1.3 การพัฒนาคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกองทุนหนุนเสริมการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และคณะทำงานกองทุนชุมชนบ้านโชคดี จำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/การค้นหาเสน่ห์ชุมชน/กองทุนหนุนเสริมการท่องเที่ยวชุมชน/การแบ่งกลุ่มวิเคราาะห์ข้อมูลฯ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2  ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 48 times, 1 visits today)