โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมการอบรมเพิ่มทักษะมัคคุเทศก์หมู่บ้านท่องเทียวบ้านสนวนใน ม.3 อ.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 เมษายน 2561 นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอห้วยราช และทีมงาน ร่วมลงพื้นที่จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมการอบรมเพิ่มทักษะมัคคุเทศก์หมู่บ้านท่องเทียวบ้านสนวนใน ม.3 อ.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 86 times, 1 visits today)