เตรียมความพร้อมต้อนรับครม.สัญจร ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก

เมื่อวันที่ 30 เมษายน นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล พร้อมคณะสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ในการลงพื้นบ้านสนวนนอกเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ ครม.สัญจร ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 76 times, 1 visits today)