ห้วยเม็ก นำกลุ่ม OTOP ร่วมจำหน่ายในงาน “นำฮอยทวารวดี ปีใหม่ เมืองฟ้าแดด”

อำเภอห้วยเม็ก นำกลุ่ม OTOP ร่วมจำหน่ายในงาน “นำฮอยทวารวดี ปีใหม่ เมืองฟ้าแดด” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2563 ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 13 times, 1 visits today)