นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอห้วยเม็ก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย huaimek วันที่ 22 ธ.ค. 2564

@สพอ.ห้วยเม็ก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย huaimek วันที่ 22 ธ.ค. 2564

@สพอ.ห้วยเม็ก ดำเนินการสนับสนุนการตรวจรับงานจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดิน โครงการ โคก หนอง นา โมเดล

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยเม็กวันที่ ; วันที่ 22 ธันว [...]