นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี