อำเภอหัวหิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และเทศบาลเมืองหัวหิน เดินหน้าขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. 📌นางกุลวรารัฐ กนก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หัวหิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาอานันทมหิดล)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. 📌นางกุลวรารัฐ กนก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หัวหิน จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

🏝พช.หัวหิน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหัวหิน

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 📌นายพลกฤต พวงวลัยสิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หัวหิน ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หัวหิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพสตรีที่ขออนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี2565

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม