อำเภอหัวหิน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หัวหิน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม” [...]
อ่านเพิ่มเติม

🏖 อำเภอหัวหิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หัวหิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม” [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอหัวหิน ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายอำเภอหัวหินประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

ศจพ.อ.หัวหิน จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอหัวหิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และเทศบาลเมืองหัวหิน เดินหน้าขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. 📌นางกุลวรารัฐ กนก [...]
อ่านเพิ่มเติม