🌷✨ พช.หัวหิน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหัวหิน ✨🌷

📍วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางกุลวรารัฐ กนกหิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวั [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนายมานิต ศรเดช หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนางอำไพ ชะนะการ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนางสาวกาญจนา พลายแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนายชลอ อินพาลำ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนายอิทธิพัทธ์ จันทร์ชูกลิ่น หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

[...]
อ่านเพิ่มเติม