พช.หัวหิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น.
📌นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรตินายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอหัวหิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดอานันท์ หมู่ที่2 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
📣ในการนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลฯ และพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล บริเวณหน้าหอสวดมนต์บำเพ็ญกุศล พร้อมกับพิธีติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ 10 รัชกาล และ
พระฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ ณ หอสวดมนต์บำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 9 times, 1 visits today)