พช.หัวหิน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน มอบทุนอุปการะเด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 ข้อรายได้ ในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

นที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
📌นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ร่วมกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 ข้อรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โดยร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ซึ่งจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและชุดนักเรียนเด็ก ตามโครงการให้การสังคมสงเคราะห์ชุดนักเรียนเด็กที่ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเศวรป่าละอู หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
💰ในการนี้นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนฯ ได้มอบนโยบายกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองของเด็ก พร้อมให้ขวัญใจกับคุณครูในโรงเรียนฯ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอหัวหิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ได้มอบทุนของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 10 ทุน และทุนการศึกษากับชุดนักเรียนของกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน จำนวน 75 ทุน ตามลำดับ

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 8 times, 1 visits today)