พช.หัวหิน ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 18 สิงหาคม 2565
📌นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่4 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ โดยกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือนั้น เป็นการซ่อมแซมหลังคาที่อยู่อาศัยจากการสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 10 times, 1 visits today)