พช.หัวหิน ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 15 สิงหาคม 2565
📌นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ในโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ “การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก” ของสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ นำโดยนายประสิทธิ์ อุทัยธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหหญ่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
🛍โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหินได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ในการขับเคลื่อนการการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP 2565 มิติด้านรายได้ จำนวน 16 คน ในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ โดยกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ “การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก” เป็นการส่งเสริมให้ครัวเรือนเปราะบางได้มีทักษะในการสานตะกร้า กระเป๋า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 11 times, 1 visits today)