พช.หัวหิน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางสร้างความร่วมมือ “บ้าน วัด โรงเรียน”

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 11 สิงหาคม 2565
📌นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางสร้างความร่วมมือ “บ้าน วัด โรงเรียน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
🥬โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชน ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน และเป็นแหล่งวัตถุดิบ ตามโครงการอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้า และมีการส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 11 times, 1 visits today)