พช.หัวหิน ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
📌นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ยังมีคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
🧵โดยในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการแบบถาวรนำเสนอพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมงานหัตถกรรมทอผ้าให้กับชาวบ้านเขาเต่า และมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผ้าตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา นอกจากนี้ ยังมีการจัดฝึกอบรมเทคนิค วิธีการทอผ้าด้วยกี่กระตุกเบื้องต้นให้แก่กลุ่มสตรี และเยาวชนที่สนใจ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผ้าของกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 3 times, 1 visits today)