พช.หัวหิน ร่วมกับ”สุขศาลาพระราชทาน”โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
📌นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ นำโดย พ.ต.ต.ดำรงศักดิ์ ใล้ฉิม ครูใหญ่โรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงนคร ร่วมกันประชุมสร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกตะไคร้หอม เพื่อนำมาแปรรูปใช้ประโยชน์จากน้ำมันตะไคร้หอมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในโรงเรียนและชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพรกตะคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
🍃จากนั้นได้ลงพื้นที่ดำเนินการปลูกตะไคร้หอม ร่วมกับโรงเรียนฯและคนในชุมชน ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 5 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ของโรงเรียนฯ จำนวน 2 ไร่ และพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 3 ไร่ โดยเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันปลูกตะไคร้หอม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากตะไคร้หอมในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งน้ำมันตะไคร้หอมนอกจากสามารถไล่ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรงมาลาเรียได้แล้วนั้น ยังมีสรรพคุณทางยาอีกมาก จึงจำเป็นต้องอาศัยศักยภาพของ “สุขศาลาพระราชทาน” ที่มีพันธกิจบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพครูพยาบาล เครือข่ายพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการสื่อสารเรื่องของสุขภาพให้ประชาชนมีความรู้ มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคภัยได้

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 11 times, 1 visits today)