อำเภอหัวหิน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
📌นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร นำโดยนายประยูร ขันแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบึงนคร ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของและถุงยังชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP 2565 มิติด้านรายได้ อีกทั้งยังมีครัวเรือนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ รวมทั้งหมด 92 ครัวเรือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของและถุงยังชีพจากกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ประกอบด้วย ถุงยังชีพ จำนวน 92 ถุง และรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 2 คัน

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 2 times, 1 visits today)