พช.หัวหิน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ปลูกตะไคร้หอม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในโรงเรียนและชุมชน

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
📌นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ นำโดย พ.ต.ต.ดำรงศักดิ์ ใล้ฉิม ครูใหญ่โรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงนคร ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ปลูกตะไคร้หอม เพื่อนำมาแปรรูปใช้ประโยชน์จากน้ำมันตะไคร้หอมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในโรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
🦟ในการนี้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานขั้นต่อไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรีย โดยอาศัยศักยภาพของ “สุขศาลาพระราชทาน” ที่มีพันธกิจบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพครูพยาบาล เครือข่ายพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการสื่อสารเรื่องของสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคีทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนันสนุนภารกิจของ “สุขศาลาพระราชทาน”
🌼ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหินได้มอบป้ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทรายทอง หมู่ที่ 12 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบึงนคร เป็นตัวแทนรับมอบ

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 3 times, 1 visits today)