อำเภอหัวหิน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
📌นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านป่าเสลา หมู่ที่ 8 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนฤเทพ กะรัมเดชะ ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน นายเจนวิท ผลิศักดิ์ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอหัวหิน นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ นำโดยนางจรัสแสง กปิญชรานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และทีมพี่เลี้ยงตำบลทับใต้ นำโดยกำนันตำบลทับใต้ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลทับใต้ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยครัวเรือนของ นางสาวสกาวเดือน ม้ายพิมาย ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP 2565 มิติด้านความเป็นอยู่
🌱ในการนี้นางสุภิณยา บัวทอง เกษตรอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอหัวหิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในการส่งเสริมครัวเรือนเป้าหมายปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนำมาบริโภคเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อีกด้วย
🏠โดยงบประมาณซ่อมแซมบ้าน จำนวน 25,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมูลนิธิเพชรเกษม พร้อมกับการบูรณาการทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน เกษตรอำเภอหัวหิน และปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ในการสนับสนุนวัสดุในการพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้ ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่, ไก่พื้นเมือง และการปลูกพืชผักสวนครัว

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 53 times, 1 visits today)