🏖 อำเภอหัวหิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.
📌นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน มอบหมายให้ นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่8 ตำบลทับใต้ ร่วมกับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และทีมพี่เลี้ยงตำบลทับใต้ นำโดยนายธงชัย เทียนอิ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลทับใต้ ร่วมวางแผนและเตรียมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยครัวเรือนของ นางสาวสกาวเดือน ม้ายพิมาย ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP 2565 มิติด้านความเป็นอยู่
🏠โดยงบประมาณซ่อมแซมบ้าน จำนวน 25,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมูลนิธิเพชรเกษม พร้อมกับการบูรณาการทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน เกษตรอำเภอหัวหิน และปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ในการสนับสนุนวัสดุในการพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้ ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่,ไก่พื้นเมือง และการปลูกพืชผักสวนครัว

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 27 times, 1 visits today)