พช.หัวหิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม”✨

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.
📌นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (ครบ 70 พรรษา) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ครบ 90 พรรษา) โดยมีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
🪴โดยอำเภอหัวหินได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง แบ่งเป็น เทศบาลเมืองหัวหิน พื้นที่ 6 ไร่ จำนวน 600 ต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและตำบลทั้ง 5 ตำบล แห่งละ 4 ไร่ จำนวน 400 ต้น และอำเภอหัวหิน พื้นที่ 2 ไร่ จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณพื้นที่แปลง 52 ไร่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
🌼ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหินได้มอบป้ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวัชระ กำพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นตัวแทนรับมอบ

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 23 times, 1 visits today)