อำเภอหัวหิน ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.
📌นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน มอบหมายให้นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ โดยมีมูลนิธิบุณยะจินดา ตำรวจพลร่ม 712 กำนันตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ,9 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในการส่งมอบบ้าน ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP 2565 มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1.ครัวเรือนนายวิชาญ บุญลอย หมู่ที่6 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
2.ครัวเรือนนายสายยันต์ พันสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
🏠โดยงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ และมูลนิธิบุณยะจินดา อีกทั้งยังมีตำรวจพลร่ม 712 กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันในการซ่อมแซมบ้านครัวเรือนเป้าหมายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 8 times, 1 visits today)