พช.หัวหิน ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

✨“หัวหิน ถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวัง งดงาม”✨

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น.
📌 นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน จัดกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 นำโดย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านขอนทอง หมู่ 9 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน มอบหมายให้ นายนฤเทพ กะรัมเดชะ ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหัวหิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ ตำบลหินเหล็กไฟ ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการฯในการประกวดครั้งนี้
🌱ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ใน 4 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มองค์กรชุมชนที่เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ชาย/หญิง) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอำเภอหัวหินได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น รวม 5 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
​1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านขอนทอง หมู่ที่ 9 โดยมีนายธีรพงศ์ อินมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 เป็นผู้นำเสนอผลงาน
​2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนทอง ​หมู่ที่ 9 โดยมีนางอำพล อินมี ประธานคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นผู้นำเสนอผลงาน
​3. นายคณพศ จันหอม ​ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ​หมู่ที่ 1
​4. นางศรีสุดา ท้วมมี​ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ​หมู่ที่ 15
​5. ตำบลหินเหล็กไฟ ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายไพบูลย์ ตั้นไทย กำนันตำบลหินเหล็กไฟ(มั่นคง)/นายตรีธวัฒน์ สุขศรีปพัฒน์ รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ(มั่นคง)/นางไพรินทร์ เรืองอร่าม(ยั่งยืน) เป็นผู้นำเสนอผลงาน

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 31 times, 1 visits today)