พช.หัวหิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาอานันทมหิดล)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.
📌นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาอานันทมหิดล) โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องสมุด พร้อมด้วย คุณอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษฐ์ชนะชัยผกก.สภ.หัวหิน นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิก อส.อ.หัวหินที่ 3 และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดห้องสมุดรถไฟ โดยร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบห้องสมุดรถไฟ ณ ห้องสมุดรถไฟ สถานีรถไฟหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนา​ชุมชนอำเภอหัวหิน

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 18 times, 1 visits today)