พช.หัวหิน ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับงาน จ้าง “โคก หนอง นา โมเดล” 🌿

 

วันที่2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. นายกฤศ อิศวราพร พัฒนากรประจำตำบล พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานที่ดิน ตามรายละเอียดงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 แปลง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ได้แก่

1. แปลงนายนิทธนต์ เอี่ยมสะอาด หมู่ที่1
2. แปลงนายชนันท์ธิพัฒน์ วงศ์เรณู หมู่ที่2
3. แปลงนายพนม อินทรดิษฐ์ หมู่ที่6

โดยมีปลัดอำเภอหัวหิน ,นายช่างจาก อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ,นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ,เจ้าของแปลง เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน และมีผู้รับเหมางานจ้าง เข้าร่วมในกระบวนการตรวจรับ🍀☘️ ณ ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน
#อำเภอหัวหิน
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 32 times, 1 visits today)