สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล สังกัดอำเภอหัวหิน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2564

โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม »  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

(Visited 38 times, 1 visits today)