ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนางสาวเรณู จักษุดุลย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 4 times, 1 visits today)