ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนายจันทร์ บังจิตร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)