? ? “พช.หัวหิน : ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ? ?

? ? “พช.หัวหิน : ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ? ?
<<ประจวบคีรีขันธ์>> 12 สิงหาคม 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ร่วมกับกลุ่มองค์กรสตรี ส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563 และกิจกรรม คนประจวบคีรีขันธ์ ปลูกผัก ปลูกธรรม แบ่งปันสู่ชุมชน โดยมี นายกองโทประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน นางวรรณา หินศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส่วนราชการภาคีเครือข่ายการพัฒนา กลุ่มองค์กร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดหนองซอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 49 times, 1 visits today)