? ? “พช.หัวหิน : ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม 2563” ? ?

? ? “พช.หัวหิน : ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม 2563” ? ?
<<ประจวบคีรีขันธ์>> 10 สิงหาคม 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน สิงหาคม 2563
พร้อมจัดกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในวาระครบรอบ 128 ปี
โดยมี นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหิน
เป็นประธาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
@ พิธีถวายเครื่องสักการะพระปิยะมหาราช ที่พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าที่ว่าการอำเภอหัวหิน
@ พิธีอ่านสาร์น ของ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา /สาร์น รมว มหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา/สาร์น ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ/สาร์น อธิบดีกรมการปกครอง
นายธนาคม จงจิระ และมอบความห่วงใยกำลังใจจาก ดร พัลลภ สิงหเสนี ผวจ ประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ของอำเภอหัวหิน จำนวน 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ดังนี้
@ ทำพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบิดาผู้ให้กำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พศ 2435 (รศ 111) /มอบพระรูป สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย. องค์แรก/ มอบรูป พระยามหาอำมาตยาธิบดี ราชปลัดทูลฉลอง
(เส้ง วิริยะศิริ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย คนแรก เพื่อให้รำลึกถึงผู้ให้กำเนิดสถาบัน และให้นำไปต้ังไว้ที่ทำการกำนัน ให้สมพระเกียรติ สง่างาม เมื่อมีหน่วยงาน และประชาชนมาติดต่อประสานงานที่ตำบลจะได้ทราบประวัติศาสตร์ความเป็นมา และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเมื่อพ้นหน้าที่กำนัน ให้ส่งมอบรูป 3 รูปนี้ ให้แก่กำนัน
คนต่อไป ถือว่าเป็นสมบัติของตำบล
@ ร่วมรับประทานเที่ยง งานเลี้ยงสังสรรค์ สร้างความสามัคคี
สะอาด สามัคคี สถาบัน

(Visited 30 times, 1 visits today)