ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 09.00น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน โดยนายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 ในพื้นที่ตำบลทับใต้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

(Visited 53 times, 1 visits today)