โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 15-16 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน นำตัวแทนกลุ่มอาชีพสตรีของอำเภอหัวหิน ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 15 ราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

(Visited 61 times, 1 visits today)