โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 23 มิ.ย. 2560
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอหัวหิน โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมโครงการ ซึ่งมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 200 คน และตั้งเป้าหมายที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมกันจำนวน 5,000 ดอก

(Visited 37 times, 1 visits today)