ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

23 มิ.ย. 2560 สพอ.หัวหิน
นายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ พัฒนาการอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวม 90 หมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน และชี้แจงแนวทางการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินวิถีชีวิต ตามโครงการ way of life

(Visited 43 times, 1 visits today)