โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 20 มิ.ย. 2560 นายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านเฉลิมราชพัฒนา ม.8 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม”ขนมหวานเย็นอินเตอร์” เข้าร่วมโครงการ

(Visited 62 times, 1 visits today)